Naprapaten

Ordet. ”Naprapati” kommer av tjeckiskans ”napravit” som betyder korrigera och grekiskans ”patos” som betyder lidande.
Fritt översatt betyder det att en naprapat jobbar med att korrigera orsak till lidande.

Naprapati är en medicinsk manuell behandlingsform som används vid besvär i rörelseorganen.
En naprapat arbetar främst med att behandla och förebygga olika smärttillstånd och nedsatt
funktion leder, skelett och muskulatur.

Som legitimerad naprapat omfattas man av Socialstyrelsens regler för hur sjukvård bedrivs.
Gå gärna in på Svenska Naprapatförbundets hemsida och läs mer: www.naprapater.se