Om ÅhusNaprapaten

Jag är utbildad på Naprapathögskolan i Stockholm, där jag tog min examen 1987.
De första åren arbetade jag i Göteborg och sedan I Hässleholm.
1991 gick flyttlasset till Åhus och efter några mammalediga år startade jag ÅhusNaprapaten 1996.

Sedan 1999 är jag verksam i lokalerna på Stormgatan 19 i Åhus.
Jag går regelbundet på kurser och vidareutbildningar och på Svenska Naprapatförbundets
årliga kongress, för att uppgradera och utveckla min kompetens.

Jag är medlem i Svenska Naprapatförbundet.