Priser

ÅhusNaprapaten AB är en privat vårdgivare som inte omfattas av högkostnadsskyddet.

Arvodet är:
620Kr/behandling 40minuter
310Kr/behandling enbart laser eller stötvågsbehandling

Ej avbokad tid debiteras