Integritestpolicy

Integritetspolicy för ÅhusNaprapaten AB

Inledning

Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för eventuella webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är:
Bolagsnamn: ÅhusNaprapaten AB
Org.nr.: 556553-2107
Adress: Stormgatan 19, 296 32 Åhus
Telefon: 044- 24 01 35
E-post: ahus.naprapaten@gmail.com 

Information vi samlar in om dig

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida.

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med dig som patient. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

Personuppgifter används också för att kvitto- och fakturahantering ska ske i enlighet med Bokföringslagen

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att delas med våra tjänsteleverantörer, när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Tjänsteleverantörer är journal- och bokföringsprogram samt revisionsbyrå.

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke, kan avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.